Fundacja Przędzalnia Sztuki jest prężnie rozwijającą się organizacją założoną przez dwie artystki: Ewę Żochowską i Natalię Kalisz – Patelak, które równolegle do własnej twórczości artystycznej aktywnie działają w zakresie edukacji kulturalnej. W tym kontekście sztukę pojmują jako narzędzie komunikacji międzyludzkiej. Fundacja organizuje wydarzenia społeczno – artystyczne i edukacyjno – integracyjne, warsztaty artystyczne oraz wspólnie z mieszkańcami i łódzkimi artystami realizuje instalacje i akcje artystyczne w przestrzeni miejskiej. Współpracuje z placówkami kulturalno – oświatowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, artystkami i artystami na terenie Łodzi (w szczególności Księżego Młyna) jak również całej Polski.

W 2020 Przędzalnia Sztuki otrzymała wyróżnienie w społecznym plebiscycie „Punkt dla Łodzi” za „wyjątkowe działania na rzecz rewitalizacji społecznej wyjątkowego miejsca jakim jest Księży Młyn”. Jeszcze jako grupa nieformalna Przędzalnia Sztuki z Księżym Młynem związana jest od 2013 roku – tu mieszczą się pracownie twórcze założycielek organizacji, które właśnie tu prowadzą większość działań artystyczno – społecznych. Przędzalnia Sztuki praktycznie stała się częścią tej społeczności i wszystkie jej działania w tej przestrzeni zmierzają do popularyzowania cennego dziedzictwa kulturowego Księżego Młyna i aktywizowania jego mieszkańców na polu społeczno – kulturalnym. To osiedle powinno stać się dumą naszego miasta, nie tylko ze względu na unikatową w skali Europy architekturę i historię, ale przede wszystkim jako miejsce przyjazne mieszkańcom i odwiedzającym, miejsce tętniące życiem i oferujące wysokiej jakości działania kulturalno – integracyjne.

Księży Młyn to miejsce specyficzne na mapie Łodzi, to miasto w mieście usytuowane w niewielkiej odległości od ścisłego centrum, to miejsce z bogatą i trudną fabrykancko – robotniczą historią w tle, to miejsce kontrastów. Ulegające degradacji i zapomnieniu w ostatnim trzydziestoleciu z mozołem odzyskuje swój dawny blask i należną mu historyczną i społeczną rangę. Długotrwały proces degradacji urbanistycznej i społeczno – kulturowej odcisnął na mieszkańcach trwałe piętno. Obecnie osiedle poddawane jest długotrwałemu procesowi rewitalizacji, trwają uciążliwe remonty.

Naszą powinnością jako organizacji i rezydujących tu artystek jest oswajanie mieszkańców ze sztuką i angażowanie ich w działania integracyjno – artystycznych. Chcemy przekonać ludzi, że wykorzystując strategie artystyczne w życiu codziennym i społecznym można świadomie budować relacje międzyludzkie i kształtować przestrzeń społeczną wokół siebie. Z roku na rok nasze działania intensyfikują się, a kolejne projekty zyskują coraz większy zasięg i liczbę zaangażowanych uczestników.

fot. Tomek Ogrodowczyk / Przędzalnia Sztuki